Yeni Şafak yazarı Ulusoy: Düşük, orta ve yüksek gelir gruplarına göre farklı sepetlerle enflasyon hesabı yapılsaydı, hissedilen enflasyon daha doğru yansıtılabilirdi

Yeni Şafak gazetesi müellifi Ahmet Ulusoy,Düşük, orta ve yüksek gelir kümelerine nazaran farklı sepetlerle enflasyon hesabı yapılsaydı, hissedilen enflasyon daha hakikat yansıtılabilirdi” görüşünü savundu. 

Ulusoy yazısında,  “Türkiye üzere gelişen ülkelerdeki harcama yükleri ile ilgili (hissedilen-gerçekleşen enflasyon farkı) bir öbür kıymetli sorun da gelir guruplarına nazaran bir yüklendirme yapılmayışıdır. Örneğin, TÜFE sepetinde yüzde 25,94 yüklü besin ve alkolsüz içecekler harcama kümesinin düşük ve orta gelirli ailelerde daha yüksek olacağı açıktır. Besin fiyatlarındaki artış ortalama enflasyonun üzerinde olduğundan, düşük ve orta gelirli hane halklarının enflasyonu daha yüksek hissetmeleri de doğaldır.” fikrini lisana getirdi.

Ulusoy şunları kaydetti:

“Aslında düşük, orta ve yüksek gelir kümelerine nazaran farklı sepetlerle enflasyon hesabı yapılsaydı, hissedilen enflasyon daha hakikat yansıtılabilirdi.

Bu sayede enflasyona endeksli ücret-maaş artışları toplumun kıymetli bir bölümünün satın alma gücünü daha fazla kollayıcı olabilirdi. Böylelikle vatandaşın hissettiği enflasyonla gerçekleşen enflasyon bir ölçüde yakınsayabilirdi. Sonuç olarak söylemeye çalıştığımız şey; TÜFE endeksinden hareketle hesaplanan enflasyon rakamlarının sadece ülkemizde değil başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede tartışıldığıdır. Tartışma konuları istatistiksel metodoloji ekseninde ağırlaşmakta, örneklemeyle kitleyi temsil etmeye (enflasyonu vekaleten ölçmeye) çalıştığı için doğal olarak kusurlu olabilmektedir.

Bununla birlikte enflasyonu ölçmek için TÜFE yerine kullanılacak bir alternatif metot şimdi bulunamamıştır. TÜİK de hesaplamalarında Eurostat ve başka gelişmiş istatistik kurumlarının metodolojisini takip ederek Türkiye’deki fiyat hareketlerini açıklamaya çalışmaktadır.

Sorumlu davranan ekonomi seçkinlerinin yapması gereken; beklenti balonu oluşturmaya katkı yapmak değil, metodolojik zayıflıkları asgariye indirecek teklifler getirmek olmalıdır.

Açıkçası, bu alandaki tartışmalar TÜFE’nin hayat maliyetindeki değişiklikleri daha güzel yansıtacak bir yapıya kavuşmasına hizmet etmelidir.”