Türkiye’de ödemelerde kripto varlık kullanılamayacak

Türkiye’de kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasına yasak geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine nazaran kripto varlıklar ödemelerde direkt yahut dolaylı halde kullanılamayacak. Bunun yanında kripto varlıkların ödemelerde direkt yahut dolaylı halde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Düzenlemenin yürürlük tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

İlgili yönetmelikte şu sözler kullanıldı:

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi yahut emsal bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, lakin prestiji para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul değer yahut başka sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları tabir eder.

Kripto varlıklar, ödemelerde direkt yahut dolaylı biçimde kullanılamaz.

Kripto varlıkların ödemelerde direkt yahut dolaylı formda kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılacağı bir halde iş modelleri geliştiremez, bu cins iş modellerine ait rastgele bir hizmet sunamaz.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak fon transferlerine aracılık edemez.