Tüketici güveni tarihi düşük seviyeye geriledi

Tüketici İnanç Endeksi, Haziran ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

Böylelikle endeks tarihinin en düşük düzeyi kaydedildi.

Tüketici inanç endeksinin 100’den büyük olması Tüketici İnancında optimist durumu, 100’den küçük olması tüketici inancında karamsar durumu gösteriyor.

Mevcut devirde hanenin maddi durumu endeksi aylık yüzde 8,1 geriledi.

Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 10, genel ekonomik durumu beklentisi yüzde 7,1, güçlü tüketim mallarına harcama yapma kanısı yüzde 1,8 geriledi

Bloomberg HT Tüketici İtimat Ön Endeksi de Haziran’da gerilemişti

Bloomberg HT Tüketici İnanç Ön Endeksi Haziran ayında bir evvelki ayın en son endeksine nazaran yüzde 6,41 düşerek 45,92 pahasını aldı.

Endeksin ayrıntılarına bakıldığında, tüketicinin temel olarak geleceğe ait beklentilerinde ve tüketim eğiliminde bir gerileme görüldü.

Enerji ve besin fiyatlarındaki çıkışın devam etmesi, enflasyondaki yükseliş, global resesyon beklentilerine bağlı olarak finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma ve bunun bilhassa döviz kurları üzerine baskı oluşturması Tüketici İnancındaki gerilemenin temel nedenleri üzere görünüyor.