TMO, hububatı incelemeye aldı

Hububat piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğine ait aldıkları tedbirlere yönelik bilgi veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, beklenenin üzerindeki fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Hasat devrinin başında olunmasına karşın kuraklık ve dış piyasa fiyatlarına bağlı oluşan spekülasyonlar nedeniyle yem hammaddeleri başta olmak üzere hububat fiyatlarında beklenin üzerinde artışların kelam konusu olduğunu belirten Güldal, “Bu durumun piyasa gelişmeleri için olumsuz kıymetlendirilmesi nedeniyle TMO piyasaya müdahale çalışmalarını başlattı. Bu yıl hububat piyasalarındaki fevkalâde kaideler dikkate alındığında, TMO da dinamik bir piyasa takibi yaparak olağan devirlere nazaran daha tesirli ve erken müdahalelerde bulunuyor. Piyasayı anlık olarak yakından takip ediyoruz, gerekmesi halinde süratli kararlar alıyoruz. Olağan dışı devirlerde harikulâde kararlar alınabilmektedir. Bu gereklilik hasebiyle piyasa nizamı ve istikrarı için bütün müdahale sistemlerini gündemimizde tutuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte ilgili bakanlıklarla da eş güdüm içinde hareket ederek, piyasa nizamı ve istikrarı için alınması gereken önlemleri alıyoruz.” diye konuştu.

“Ekmeklik buğdaya yönelik baskıyı azaltıyoruz”

Olağan devirlerde sonbaharda açıklanan TMO’nun hasat sonu hububat satış fiyatlarını piyasanın önünü görmesi için geçen hafta açıkladıklarını anımsatan Güldal, şunları söyledi: “Ayrıca bilhassa ekmeklik buğday üzerindeki baskıyı azaltmak için makarna ihracatında yurt içinden ekmeklik buğday kullanımı sonlandırıldı. Bugünden itibaren yurt içinden ekmeklik buğdayla makarna imal edilip ihracatı yapılamayacak. Bir öteki önlem olarak, bilhassa Afrika, Güney Amerika ve Yakın Doğu ülkelerine dahilde sürece rejimi (DİR) kapsamında yapılan makarna ihracatlarında daha evvel yüzde 30 olan ekmeklik buğday kullanım oranı 31 Mayıs’tan itibaren yüzde 100’e çıkarıldı. Hedef, yurt içindeki ekmeklik buğdaya olan talep baskısının azaltılmasıdır. DİR kapsamında yapılanlar hariç, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatı Ticaret Bakanlığımızca kayda bağlandı ve bu eserlerin kati ihracatında uygun görüş yetkisi TMO’ya verildi. Bu doğrultuda, kuruluşumuzca Ocak 2022’den itibaren makarnalık buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatının da sonlandırılması planlanıyor. Yani yurt içinde üretilen makarnalık buğdaydan makarna yapıp yurt dışına satılması ocak ayından sonra mümkün olmayacak. “

“Yem piyasaları da yakından takip ediliyor”

Yem hammadde fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve bu piyasadaki fiyat değişikliklerini de yakından takip ettiklerini vurgulayan Güldal, “TMO olarak 2021-2022 döneminde yem hammaddelerinin regülasyonu noktasında da faal halde vazife yapacağız. Bilhassa yem maliyetlerine etki eden ve TMO misyon alanındaki arpa ve mısır üzere eserleri, başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere bütün kullanıcılara muhtaçlıklarını karşılayacak halde vermeyi planlıyoruz. Hasat periyodu bitimiyle birlikte besiciler ve yem sanayicileri dahil tüm ilgili kullanıcılara ilan edilen ton başına 1950 lira fiyat üzerinden arpa satışı yapacağız. TMO, piyasa istikrarı ve istikrarı için evvelki yıllardan farklı olarak stoklarını yetiştiricilerimizin ve dalın gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanacak ve makul fiyatlarla piyasaya eser arz edecektir. Burada hiçbir halde tedarik eser tedarik sorunu kelam konusu değildir. TMO’nun bölüm stokları, yetkileri ve müdahale kabiliyeti kafidir.”

“Tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri kabul edilemez”

Hububat piyasalarının istikrar ve istikrarı için her türlü iç ve dış ticaret önlemini gündemde tutacaklarını vurgulayan Güldal, “Piyasa gelişmelerine nazaran hareket edeceğiz. Üreticimizin açıkladığımız alım fiyatlarından ötürü mağduriyeti olmayacağını biliyoruz lakin tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri de kabul edilemez. Hububat ve yem piyasalarına çok daha yüksek tonajda eseri açıkladığımız fiyatlardan arz etmeyi planlıyoruz.” dedi.