Tarım sektörüne Fintech merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yapılan açıklamaya nazaran, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TÜRİB, Ar-Ge merkezi evrakı almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaatta bulundu. Müracaat 23 Mart’ta karara bağlandı.

Tarım 4.0 ve dönüşüm

TÜRİB Ar-Ge Merkezi, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili eserler üreterek tarım dalının aktifliğini ve randımanını artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sıkıntılarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi tahliller sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkan sağlamayı hedefliyor.

TÜRİB, bu kapsamda akademik iş birlikleri geliştirecek ve Ar-Ge niteliği olan projeler için ulusal ve memleketler arası fonlara başvuracak. Tarım bölümünün FinTech Merkezi olarak paydaşlarının Ar-Ge çözümleyicisi olmayı hedefleyen TÜRİB, Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm kapsamında ortak bilişim alanı oluşturmayı amaçlarken, Ar-Ge merkezi olarak sağlanan takviye ve teşvikler sayesinde eser ihtisas borsacılığına ve Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunacak.