İhracatçı aşıda öncelik istiyor

Türk ihracatçısı, aşılamada 100 bin ihracatçı firmanın yöneticilerine ve dış ticaret departmanlarında çalışan şahıslara aşılamada öncelik …

Posted On

Rusya’ya domates kotası doluyor

Türkiye’de bilhassa Antalya ve Akdeniz vilayetlerinin kış devrinde örtüaltı seralarda ürettiği domatesin ihracatında büyük hisseye sahip Rusya …

Posted On