Şeriat yolunda işaret fişeği

Anayasa’da yer alan ‘laik devlet’ vurgusuna rağmen birçok yargı kararında şer’i hükümlere atıf yapılıyor. Hukukçular mahkeme kararlarının yeni bir hukuk sisteminin işaret fişeği…

Posted On