Resmi Gazete’de bugün (20.05.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Ulusal Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik …

Posted On