Resmi Gazete’de bugün (17.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (26.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Balıkçılık …

Posted On