Sağlık çalışanlarına güzel haber: Ek ödeme desteği

Yükseköğretim Heyeti (YÖK), Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerinde misyonlu işçiye yönelik düzenlemenin akabinde üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında vazife yapan çalışana de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

Kovid-19 salgını ile ilgili sıhhat hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sıhhat uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat merkezlerinde salgına yönelik misyon yapan çalışana, 1 Kasım 2020’den geçerli olmak üzere 2 ay müddetle ödeme yapılmıştı.

Sıhhat Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sıhhat merkezlerinde iş yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sıhhat tesislerinde vazifeli işçiye, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 4 ay müddetle ek ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme, 8 Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ İŞÇİ İÇİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Yükseköğretim Şurası da Sıhhat Bakanlığının bu düzenlemesinin akabinde sıhhat işçisi ortasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki çalışana de yine ek ödemenin yapılabilmesi için harekete geçti.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Metot Ve Temellere Ait Yönetmelik’e süreksiz unsurun eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı.

Taslağa nazaran, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sıhhat uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında vazife yapan çalışana, 1 Nisan’dan itibaren 4 ay mühletle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme fiyatını geçmeyecek.

İLGİLİ KURUMLARLA PAYLAŞILDI

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı.

Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne nazaran yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.

KAYNAK: AA