Resmi Gazete’de bugün (15.04.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Heyetinin 07/04/2021 Tarihli ve 2021/587 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

–– Türkiye Etraf Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Yöntem ve Asılları Hakkında Yönetmelik

–– Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)

–– Kamuda Güç Performans Kontratlarının Uygulanmasına Ait Bildiri

–– Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine Ait Uygulama Temelleri Bildirimi (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/15)

–– Gümrük Genel Bildirisi (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/14715 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/34763 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/20868 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri