Meyve ve sebzede miktar düştü, fiyatlar arttı

ATB’nin açıkladığı endekslere nazaran, domates ölçü endeksi geçen yıla nazaran yüzde 35.97 azalırken, fiyat endeksi yüzde 63.32 arttı.

Zerzevat ölçü endeksi geçen yıla nazaran yüzde 36.29 düşerken, fiyat yüzde 31.94 arttı.

Meyvede ise geçen yıla nazaran ölçü endeksi yüzde 41.31 düşerken, fiyat yüzde 51 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Zerzevat ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde süreç gören domates, zerzevat ve meyvelerin süreç ölçü ve fiyatlarıyla ilgili endeks kıymetleri, 2021 Mart ayında bir evvelki aya nazaran ve geçen yılın tıpkı ayına nazaran değişim gösterdi.

ÖLÇÜ AZALDI, FİYAT ARTTI

Mart ayı ölçü endeksi bir evvelki aya nazaran (aylık) domateste yüzde 34.06, sebzede yüzde 32.29 ve meyvede ise yüzde 1.44 arttı. Geçen yılın tıpkı ayına nazaran (yıllık) ise domateste yüzde 35.97, sebzede yüzde 36.29 ve meyvede ise yüzde 41.31 azaldı. Ölçü endekslerinde Kasım ve Şubat ayından sonra Mart ayında da tıpkı eğilim kelam konusu oldu.

Mart ayı fiyat endeksi bir evvelki aya nazaran (aylık) domateste yüzde 62.33, sebzede yüzde 19.02 ve meyvede yüzde 14.46 artarken, geçen yılın birebir ayına nazaran (yıllık) domateste yüzde 63.32, sebzede yüzde 31.94 ve meyvede ise yüzde 51.00 arttı. Fiyat endekslerinde Eylül ve Ekim aylarından sonra birinci defa birebir eğilim Mart ayında da görüldü.

DOMATES, ZERZEVAT VE MEYVE ÖLÇÜSÜNDE 6 YILIN REKOR DÜŞÜŞÜ

Domates ölçü endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 35.97 ile 2021 Mart’ında gerçekleşirken, fiyatta 2019 yılından sonraki en yüksek artış yüzde 63.32 ile yeniden bu ay görüldü.

Zerzevat ölçü endeksinde 6 altı yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 36.29 ile bu yılın Mart ayında yaşanırken, fiyatta son 6 yılın Mart ayları ortalamasına yakın bir artışla yüzde 31.92 seviyesinde gerçekleşti.

Meyve ölçü endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş yüzde 41.31 ile 2021 Mart ayında gerçekleşirken, fiyatta son 6 yılın Mart aylarında 2019 yılından sonraki en yüksek artış yüzde 51.00 ile bu ay görüldü.

Bir evvelki aya nazaran domates süreç ölçü endeksi, Mart ayında yüzde 34.06 artış gösterirken, süreç fiyatı endeksinde bir evvelki aya nazaran yüzde 62.33 artış görüldü. Antalya hallerinde süreç gören sebzelerin süreç ölçü endeksi Mart ayında yüzde 32.29, fiyat endeksi ise yüzde 19.02 arttı. Son 3 yılın Şubat aylarının zerzevat ölçü endeksleri birbiriyle uyumlu bir değişim gösterirken fiyat endeksleri daima artan bir eğilim içerisinde oldu.

Bir evvelki aya nazaran (aylık) meyve süreç ölçü endeksi, Mart ayında yüzde 1.44 artış gösterirken, süreç fiyat endeksi yüzde 14.46 arttı. Antalya hallerinde süreç gören meyvenin 2021 yılı Mart ayı endeks değişimleri, ölçüde ve fiyatta evvelki 2 yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi.