Merkez Bankası faizi sabit tuttu, ilave sıkılaşma vurgusunu kaldırdı

Merkez Bankası siyaset faizini yüzde 19 düzeyinde tuttu.

Karar metninde şu sözler kullanıldı:

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan global iktisat, destekleyici siyasetler ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin tesiriyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu düzgünleşme sürecinde, bilhassa imalât sanayi faaliyeti ve global ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi sürat keserken, yükselen global enflasyon beklentilerinin memleketler arası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri ehemmiyetini korumaktadır.

Salgının sınırlayıcı tesirlerine karşın, iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet bölümlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki tarafta riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye karşın, güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari süreçler istikrarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ölçülü bir seyir gözlenirken, finansal şartlardaki sıkılaşmaya karşın ferdi kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir.

Talep ve maliyet ögeleri, birtakım bölümlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Mevcut mali duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı tesirlerinin önümüzdeki devirde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Konsey, siyaset faizini sabit tutarak sıkı nakdî duruşun korunmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel emeli doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar siyaset faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruma edecek formda, enflasyonun üzerinde bir seviyede oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, zıt para ikâmesinin başlaması, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için uygun taban oluşacaktır.

Konsey, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Bloomberg HT’nin 26 kurumun iştirakiyle gerçekleştirdiği faiz anketinde medyan beklenti siyaset faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit tutulacağı istikametinde olmuştu. Ankette yalnızca bir kurum 100 baz puanlık artış öngörürken 25 kurumun beklentisi ise TCMB’nin bu toplantıyı pas geçeceği formunda kaydedilmişti.

Ankette yıl sonuna ait faiz beklentisinin ise 2 puan arttığı izlendi. Bloomberg HT’nin bir evvelki anketinde piyasanın beklentisi yüzde 14 olurken, son ankette bu beklenti yüzde 16’ya çıktı. Yıl sonuna ait en yüksek beklentiye sahip kurum siyaset faizini yüzde 18 düzeyinde öngörürken, en düşük beklentiyi paylaşan kuruma nazaran yıl sonunda siyaset faizi yüzde 14 olarak gerçekleşecek.

Yeni liderin birinci bildirileri sıkı duruşa işaret etmişti

Başkanlık değişiminin akabinde TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu farklı platformlarda para siyasetine yönelik iletiler verdi. Kavcıoğlu, Bloomberg’e verdiği özel röportajda “Nisan yahut sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili çabucak faiz indirilecek halinde önyargılı bir yaklaşımı hakikat bulmuyorum” tabirlerini kullandı. TCMB Lideri, Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon gayesine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Kavcıoğlu bankanın olağan genel konseyinde ise “Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para siyaseti duruşu gerektiriyor. Siyaset faizini enflasyon üzerinde bir seviyede oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı data odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız” tabirlerini kullandı.

Kavcıoğlu’nun katıldığı yatırımcılarla yapılan toplantılarda da emsal bildiriler verilirken, sunumda gerekmesi durumunda ek nakdî sıkılaşma yapılacağı tabirleri de yer aldı.

-Karara ait haber anlık olarak güncellenecektir. Karara ait ayrıntılar ve yorumlar için Bloomberg HT yayınını Youtube sayfasındaki canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz