Meclis, HSK’nın 7 üyesini seçti

TBMM Genel Konseyinde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Yargıçlar ve Savcılar Heyeti (HSK) üyesi olarak seçildi.

Genel Şurada, HSK’de boşalacak 7 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin bilinmeyen yapılan birinci tıp oylamasına 471 milletvekili katıldı.

Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komitesinin oy pusulası sayımı süreçleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Adayların birinci tıpta aldığı oylar şöyle:

– Yargıtay üyeleri ortasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Ergün Şahin (460 oy), Ahmet Kar (4 oy), Faruk Şener (2 oy).

– Yargıtay üyeleri ortasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Ömür Topaç (460 oy), Zeynep Şahin (3 oy), Nevzat Özsoy (2 oy).

– Yargıtay üyeleri ortasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Sinan Esen (459 oy), Mehmet Reşat Koparan (3 oy), Sevinç Türközmen (2 oy).

– Danıştay üyeleri ortasından seçilecek üyelik için aday listesi: Aysel Demirel (458 oy), Lütfiye Akbulut (4 oy), Musa Heybet (4 oy).

– Öğretim üyeleri ortasından seçilecek üyelik için aday listesi: Cumhur Şahin (460 oy), Müslüm Akıncı (4 oy), Mehmet Altunkaya (2 oy).

– Avukatlar ortasından seçilecek üyelik için aday listesi: Bilal Temel (460 oy), Başkan Ataseven (3 oy), Alaaddin Varol (1 oy).

– Öğretim üyeleri ile avukatlar ortasından seçilecek üyelik için aday listesi: Hamit Kocabey (437 oy), İstek Sonsuz (25 oy), Ali Aydın Akpınar (2 oy).

Boş oy kullanılmayan seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuca nazaran, birinci tıp oylamada, Anayasa’da öngörülen üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oy alan Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, HSK’nin yeni üyeleri olarak seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, HSK üyelik seçimi sürecinin tamamlanmasının akabinde, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.