Kurumlar vergisi oranı artıyor

MİTHAT YURDAKUL Ankara

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife nazaran; restoran üzere yiyecek içecek dalında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ait SGK primleri, mahsuplaşma koşuluyla İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Bu kesimlerde nisan ve mayıs aylarında fiyatsız müsaadeye ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılacak. Halihazırda nakdi fiyat takviyesi alan bireylere de takviye ölçüsü kesintisiz olarak 50 lira olarak uygulanacak.

Çiftcilere yapılandırma

Teklife nazaran, hastalık ve analık sigortasından ödenecek süreksiz iş göremezlik ödeneğine temel günlük yararın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki 3 ay yerine 12 ay dikkate alınacak. Düzenlemenin münasebeti olarak, düzmece sigortalılık yapılması ve yararın üç aylık devirde daha yüksek gösterilerek yüksek süreksiz iş göremezlik ödeneği alınması gösterildi. Teklifle, toplumsal güvenlik prim teşviği, takviye ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilecek. Çiftçilerin 31 Aralık 2020 prestijiyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatifi kredi borçları yapılandırılacak. Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetler, hak sahiplerinin talebi durumunda iade edilecek. 10 yıl boyunca süreç yapılmayan kiralık kasalar fona gelir kaydedilecek.                        

Hapishaneden avukata e-posta

Hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar, mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda gönderilebilecek. Kamu sisteminin korunması, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle, mahkuma gelen yahut hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital yahut fiziki olarak saklanacak. Bu dokümanlar, rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya bahis edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.