Kamu işçisi toplu sözleşme pazarlıkları fiilen başlıyor

Mehmet KAYA

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının birlikte hareket etme kararı aldığı, yaklaşık 1 milyon kamu emekçisini ilgilendiren toplu mukavelelerde bu hafta içinde bir takvim belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak olarak hazırladığı talepler Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına iletilecek. Bu basamaktan sonra Bakan ve Konfederasyon liderlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılması ve bir takvim oluşturulması bekleniyor. TÜRKİŞ’in klâsik olarak kamu toplu mukavelelerini yürütmekte kullandığı Uyum Heyetini oluşturduğu belirtildi. Uyum Heyeti, kamu personellerinin ağır olarak bulunduğu sendikalar ile konfederasyon idaresinin de iştirakiyle oluşturuluyor ve başka sendikalarla ve işyerleriyle bağlantısı sağlıyor. Evvelki devirlerden farklı olarak bu devir TÜRK-İŞ, HAK-İŞ Konfederasyonu ile uyum içinde hareket edecek.

İyileştirmelere öncelik

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in hazırladığı ortak taleplerde, yalnızca fiyat ve toplumsal haklara yönelik taleplerin yer almadığı, genel olarak personel haklarına yönelik iyileştirmelerin de talep edildiği öğrenildi. Bunlar ortasında gelir vergisinin daha adil hale getirilmesi, örgütlenme önündeki mahzurların kaldırılması, personel aleyhine bir model üzere kullanılan esnekleşme ve esnek çalışmanın engellenmesinin de yer aldığı belirtildi.

Toplu kontratlarda emekçi kanadının birinci görüşmede ana tartışma konusu olacak fiyat artış teklifini sunması bekleniyor. Kamu toplu kontratlarında çok sayıda farklı işyeri olduğu için, çıplak fiyatlara artış ve iyileştirmeler- yüzdelik artışlar talep ediliyor.

Ne vakit imzalanır?

Kamu toplu mukaveleleri yasal olarak sendikalar ve kamu patron sendikaları ortasında başladı. Konfederasyonlar ve Bakanlık seviyesinde pazarlık yüklü olarak hukuken devam eden toplu kontrat görüşmelerinde uyuşmazlık tutanaklarının tutulduğu periyotta başlatılıyor. Uzlaşma olması halinde çerçeve kontratın Haziran sonu, Temmuz ayı başında imzalanacağı kestirim ediliyor. Bu ortada, kamuda personellerin akabinde Ağustos ayında memurların da toplu mukavele görüşmeleri yapılacak.