İhracat beklenti endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı.

Buna nazaran, İhracat Beklenti Endeksi, bu devirde bir evvelki çeyreğe nazaran 17,1 puan yükseldi. Birinci çeyrekte 114,9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 düzeyine çıktı. Endeks geçen yılın birebir periyoduna nazaran ise 20,9 puan arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde, gelecek 3 aya ait ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş seviyesi İhracat Beklenti Endeksini artış istikametinde, son 3 aya ait ihracat sipariş seviyesine yönelik değerlendirmeler azalış tarafında etkiledi.

İthalat beklenti endeksi tarafını aşağı çevirdi

Bu yılın ikinci çeyreğine ait İthalat Beklenti Endeksi ise birinci çeyreğe kıyasla 1,2 puan azalarak 111,6 düzeyinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran de 13,4 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi’ni gelecek 3 aya ait ithalat beklentisi, ithalat ünite fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş seviyesi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış istikametinde, son 3 aya ait ithalat sipariş seviyesine yönelik değerlendirmeler azalış istikametinde etkiledi.