Galata Wind’in halka arzına 8 kat talep geldi

Galata Wind’in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamada şirkete planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldi.

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri ortasında gerçekleştirilen talep toplama süreçlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal kıymetli hisseleri halka arz edildi.

Gelen talebin akabinde satışa sunulan hisselerin yüzde 20’sine denk gelen ek satışa bahis 26.739.570,00 TL nominal pahalı hisselerinin da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal bedelli hisselerin halka arzı gerçekleşti.

Şirket’in 1,00 TL nominal bedelli (100 adet) hisselerinin halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza iştirak göstermişlerdir. Son sonuçlara nazaran 160.437.440,00 TL nominal bedelli hisselerin satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşti.

Ferdî yatırımcılardan 4,3 kat talep geldi

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal pahalı hisselerin yüzde 49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal pahalı hisseler Yurtiçi Ferdî Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal kıymetli hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal bedelli 389.302.419,22 TL fiyatında ve en son halka arz büyüklüğünün yüzde 48’ine denk hisseler Yurtiçi Ferdî Yatırımcılar’a satıldı.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal pahalı hisselerin %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal pahalı hisseler Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal pahalı hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal bedelli 7.150.453,96 TL fiyatında ve kesin halka arz büyüklüğünün yüzde 1,’ine denk hisseler Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisse %20 azaltıldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal bedelli hisselerin yüzde 40’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal bedelli hisseler Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal pahalı hisse talebi geldi.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b unsuru kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen hisselerin nominal bedeli yüzde 20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal pahalı 216.483.594,14 TL fiyatında ve son halka arz büyüklüğünün yüzde 26,7’sine denk hisseler Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Yüzde 5 üzerinde iki kurum hisse aldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal kıymetli hisselerin yüzde 10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal kıymetli hisseler Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen hisse ölçüsünün 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal kıymetli hisse talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal bedelli 198.082.484,16 TL meblağında ve son halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk hisseler Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Açıklanan sonuçlara nazaran yüzde 5 üzerinde hisse alan iki kurum oldu. Buna nazaran Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank da yüzde 6,01 hisse edindi.