Fitch: Türk bankaları için asıl risk pandemi değil

Fitch Ratings, salgın sonrasında bankacılık dalı için ekonomik şartların nasıl olacağıyla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’nin makroekonomik göstergeler bakımında âlâ bir performans gösterdiği belirtilirken, Türk bankaları için asıl riskin pandemi değil, dış finansman şartları, kur oynaklığı, enflasyon ve para siyaseti olduğu tabir edildi.

Fitch’in en âlâ makroekonomik göstergelere sahip gelişmiş ve gelişen ülkeler ortasında seçtiği “Fitch 20 Ekonomileri” ortasında yer alan Türkiye, makroekonomik göstergelere bakıldığında Çin’den sonra en güzel performans göstermesi beklenen ülke pozisyonunda.

Fitch’in 2019 yılındaki salgın öncesi ekonomik büyümeyi baz alarak hazırladığı GSYH toparlanma beklentisi endeksine nazaran, Türkiye 2021 yılında yüzde 8,55 büyüme beklentisi ile ikinci sırada yer alırken, birinci sırada yüzde 10,87 ile Çin bulunuyor. Yani, Türkiye’nin salgın öncesine nazaran yüzde 8,55 büyümesi bekleniyor.

Rapora nazaran, karşılaştırılan ülkeler ortasında konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 32,79 ile Türkiye’de yaşanırken, ikinci sırada yüzde 13,98 ile Rusya geliyor.

Kovid-19’un ekonomik büyüme varsayımlarına tesirini ölçmek için oluşturulan Kovid-19 tesir endeksine nazaran ise Fitch salgın sonrası için 2021 büyüme iddiasını yalnızca Türkiye ve Tayvan için müspet olarak değiştirmiş gözüküyor. Salgın öncesine nazaran Türkiye 2021 büyüme varsayımını yüzde 1,61 artıran Fitch, salgın öncesinde Türkiye’nin 2021 yılında daha az büyümesini bekliyordu.

GSYH Toparlanma Beklentileri

GSYH İddialarına Kovid-19’un Tesiri

İşsizlikteki yüzdelik puan değişimi 2021-2019

Salgına Karşı Siyaset Tedbirlerinin GSYH’deki Hissesi

2019 Yıl Sonuna Nazaran Mesken Fiyatlarındaki Değişim

Türkiye

%8,55

%2,62

-0,50

11,25

32,79