EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

EPDK’nin mevzuya ait heyet kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kararları çerçevesinde 16 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Tıpkı piyasada 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 1 organize sanayi bölgesine ilişkin dağıtım lisansı ise sona erdirildi. Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı ve 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi, 1 şirketin madeni yağ lisansı, 1 şirketin ihrakiye teslimi lisansı uzatıldı.

LPG piyasasında ise 2 şirkete depolama lisansı verilmesi, 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin de depolama lisansının sona erdirilmesi uygun bulundu. Tıpkı piyasada, 4 şirketin dağıtıcı ve depolama lisanslarının müddetinin uzatılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilanına nazaran, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Konya vilayet sonları içinde yer alan 2 farklı petrol işletme ruhsat alanına 1519 ve 4 bin 311 hektarlık alanların ek edilmesi talebi, “şirketin ek edilen alan için müracaat belgesinde sunduğu 5 yıllık iş ve mali yatırım programı ile üretim programına uyulması” kuralıyla uygun bulundu.