Beyaz eşyada yassı çelik sıkıntısı sürüyor

Beyaz eşya kesimi yassı çelik tedariki konusundaki dertlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) son toplantısında da dal temsilcileri mevzuyu gündeme getirdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği İdare Şurası Üyesi Fatih Özkadı, dalın yassı çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması talebini lisana getirdi.

Özkadı şöyle konuştu: “Beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik konusunda rekabet avantajımızı artıracak düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki üreticiler yassı çelik eserlerini üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ödemeden ithal etme imkanına sahiptir. Türkiye’de yassı çelik ithalatında uygulanan gümrük vergisi maliyetlerimizi artırmaktadır. Müdafaacı tedbirler yerine yerli yassı çelik üreticilerinin daha çeşitli ve kaliteli üretim yapması için gerekli yatırım dayanağı sağlanması yoluna gidilmelidir. Böylelikle dışa bağımlılık da azalacaktır. Bu hususta özgürleşme yolunda Ticaret Bakanlığı tarafından birtakım adımlar atıldı. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz”