Aşılamaya hız veren İngiltere’de ekonomi Şubat’ta toparladı

İngiltere iktisadı, kitlesel aşılama programı ve koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Şubat ayında toparlanma kaydetti.

İngiltere’deki aylık gayri safi yurtiçi hasıla, Ocak ayında yüzde 2,2 daraldıktan sonra Şubat ayında yüzde 0,4 artış gösterdi. İktisattaki tüm kesimlerin üretimlerinde artış görülürken, ülke iktisadı pandemi öncesi düzeye nazaran hala yüzde 7,8 daha küçük.

İngiltere’nin üçüncü ulusal karantinasını sonlandırmasıyla tüketiciler ve iş dünyası süratli bir toparlanma konusunda daha ümitli. Ekonomik görünüm ise salgın vaktinde 206 milyar dolara ulaşan hanehalkı tasarruflarının ne kadarının harcanacağına bağlı.

Bir öteki hükümet raporuna nazaran, Brexit sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği ile olan ticareti, otomobil ve ilaç ihracatıyla Şubat ayında düzgünleşme gösterdi. İngiltere’nin Avrupa Birliğine ihracatı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 47 artarken, Avrupa Birliği’nden ithalat ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

Hizmet bölümü Şubat devrinde yüzde 0,2 artarken, imalat üretimi yüzde 1,3 yükseliş kaydetti.