Arçelik, üretimde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69’a çıkardı

Arçelik, performans ve amaçlarını paylaştığı 14’üncü Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Arçelik “Değişime Liderlik Et, Geleceği Şekillendir” teması ile yayımladığı raporda, dünyanın geleceği için herkesi, sessiz kalmayıp harekete geçmeye davet ediyor. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, yenilenebilir güç, eser ve üretimde güç verimliliği alanında yaptığı yeşil yatırımlar sayesinde güncellenmiş emisyon azaltım maksatlarına ulaşmayı ve Paris Mutabakatı’nın 1,5°C maksadını muvaffakiyetle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Verilen bilgiye nazaran, global üretim faaliyetlerinde yeşil güç kullanım oranını yüzde 69’a çıkartan Arçelik, 228 güç verimliliği projesiyle yaklaşık 63 bin ton GJ güç tasarrufu sağlayarak, 5 bin 514 ton CO2 salımı engelledi. 2021 yılında üretimden kaynaklı Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlarını 2018 baz yılına nazaran yüzde 20 oranında azalttı. Arçelik, geçen 12 yıl içinde Türkiye’de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine karşılık gelen 2,17 milyon metreküp su tasarrufu sağladı. Eserlerinde toplam 7 bin 216 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak plastik kirliliğiyle gayrete katkı sağladı. 2014’ten bu yana 1,6 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyaları kendi AEEE (Atık Elektrik Elektronik Eşya) Geri Dönüşüm Tesislerinde geri dönüştürdü.

Sürdürülebilir Finansman

Sürdürülebilirlik raporunda teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de paylaşan Arçelik; Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 93 milyon euro Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı. 2021 yılında, memleketler arası piyasalarda 350 milyon euro meblağında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiği ve böylelikle Türkiye’den milletlerarası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren birinci gerçek bölüm şirketi olduğunu lisana getirdi. Ayrıyeten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 150 milyon euro meblağında ve 8 yıl vadeli bir kredi mutabakatı imzaladığına, kredinin 83 milyon euro fiyatındaki kısmının yeşil kredi olduğuna da yer verdi.

Birleşmiş Milletler Bayan Ünitesi (UN Women) Kuşaklar Uzunluğu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) başkanlarından biri olan Koç Holding’in teşebbüsüyle, teknoloji ve inovasyon alanında beş yıllık küresel toplumsal cinsiyet eşitliği amaçlarını açıklayan Arçelik’in mahallî toplulukların güçlenmesi için markaları ile birlikte gerçekleştirdiği tüm çalışmalar raporunda ayrıntılı olarak yer aldı.

Yenilebilir güce 50 milyon dolar yatırım planlıyor

Arçelik, 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir güç sistemi kurmayı; güç verimliliği ve yenilebilir güç projelerine en az 50 milyon USD yatırım yapmayı ve global çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüze 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Yine 2030 yılına kadar üretimde eser başına su çekimini yüzde 45 oranında azaltmayı, su geri dönüşüm ve tekrar kullanım oranını yüzde 70’e çıkarmayı ve eserlerdeki geri dönüştürülmüş plastik ölçüsünü yüzde 40’a ulaştırmayı hedefliyor. Arçelik, iş yerinde cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli durumlarda bayan çalışan oranını artırmanın yanı sıra, bayi ve servis ağında gerçekleştirdiği projelerle de toplumsal manada bayanların daldaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Arçelik, 2021 yılında Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative) kapsamında iklim değişikliğine karşı somut amaçlarla takviyesini ortaya koyan şirketlere Birleşik Krallık Galler Prensi tarafından sunulan Terra Carta Mührü’ne de layık görülen kesiminde dünyadaki birinci ve tek şirket olduğunu lisana getirdi. Dalında dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını pahalandıran Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 2021 yılında Sağlam Mesken Aletleri kategorisinde en yüksek puanı alarak kendi sanayisinde üç yıl üst üste en yüksek puan alan şirket oldu.

“Teknoloji yatırımlarımız tüm süratiyle devam ediyor”

Raporu pahalandıran Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 2021’in Arçelik için sürdürülebilirlik alanında öncü adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal ve ekonomik açılardan çok boyutlu olarak ele aldıkları bir husus olduğunu belirten Bulgurlu, “2021 yılında bu alanda birçok adım attık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3. kere dalımızın en yüksek puanını aldık; Terra Carta mührünü ülkemizden ve bölümümüzden alan birinci ve tek şirket olduk. Ayrıyeten Türkiye’den milletlerarası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren birinci gerçek bölüm şirketi olduk. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Kuşaklar Uzunluğu Eşitlik Forumu kapsamında taahhütlerde bulunduk. 2030 sürdürülebilirlik gayelerimizi gerçekleştirmek için performansımızı daima artırırken 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma amacımız doğrultusunda da yol haritamızı netleştiriyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik kalkınma için teknoloji yatırımlarımız da tüm süratiyle devam ediyor. Bu doğrultuda 2021 yılında Ar-Ge ve inovasyon alanında 93 milyon euro yatırım yaptık. Gezegenimizi uygunlaştıran teknolojilerimizle öncü konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.