Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Güler anlattı: Böbrek taşı böbrek yetmezliği yapar mı?

Vücutta oluşan atıkların idrar yoluyla atılması başta olmak üzere birçok kıymetli vazife üstlenen böbreklerimizde oluşan rahatsızlıkların dikkate alınmadığı durumlarda kronik böbrek yetmezliğine varan olaylar ile müsabakanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Güler, “Bu rahatsızlıklardan en sık rastlananlardan biri böbrek taşıdır. Böbrek taşı hastaya ağır acı veren tablolara neden olabilmekle birlikte, böbrek kaybına yol açmaması ismine erkenden teşhis ve tedavi edilmesi değer arz etmektedir” diye konuştu.

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşı idrar ile atılması gereken birtakım minerallerin kristalleşerek kümelenmesi sonucu oluşan sert yapılardır. Bu taşların bir kısmı idrarla dışarı atılabilirken bir kısmı ise idrar yolunu tıkayabilmekte ve bu durum şiddetli ağrılara sebebiyet verebilmektedir.

Böbrek Taşı Oluşumunun Nedenleri Nelerdir?

Böbrek taşı oluşumu ekseriyetle idrarda kalsiyum ve ürik asidin yüksek oranlarda, sitrat ve magnezyum üzere taş oluşumunu da engellemek ile vazifeli unsurların az olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Taş oluşumuna neden olan faktörler:

 • Genetik yatkınlık
 • Tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları
 • Diğer böbrek rahatsızlıkları
 • Yetersiz fizikî hareketlilik
 • Yetersiz sıvı alımı
 • Gut hastalığı
 • Doğuştan gelen böbrek anormallikleri olarak sıralanmaktadır.

Böbrek Taşı Belirtileri

Böbrek taşı çoklukla makul bölgelerde ağır ağrıya sebebiyet verdiğinden doktora müracaata teşvik eden ve teşhis edilmesi kolay olabilen bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Yaygın görülen belirtileri,

 • İdrarda kan ve/veya bulanıklık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Göğüs ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Karın ağrısı olarak sıralanmaktadır.

Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek taşı tedavisinde taşın büyüklüğü ve çeşidi ehemmiyet arz etmekle birlikte hastanın ayrıntılı muayenesinin akabinde en hakikat tedavi formülünde karar kılacak olan kişi uzman bir ürologdur. Birtakım taşların tedavisinde ilaç kullanımı ve bol su tüketimi kâfi olabilirken, daha büyük ebattaki ve ilaçla uygunlaşması ürolog tarafından öngörülmeyen taşların bedenden atılması için operasyonlar gerekebilmektedir. Yaygın olarak uygulanan operasyonlarda şok dalgası ile taş kırma, üreteroskopi ile taş kırma yahut çıkarma yolları yahut daha ileri tablolarda perkütan nefrolitotomi ismi verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı uygulanabilmektedir.

Böbrek Taşı ve Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Hastalığı tüm dünyada yaygın olarak rastlanan değerli bir sıhhat sıkıntısıdır. Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı bir tarama çalışmasının sonuçları Türkiye’de her 6-7 yetişkinden 1’inde kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu ortaya koymaktadır. Bilhassa erken safhalarda bariz belirtiler vermeyebilen kronik böbrek rahatsızlığının birinci bulgusu ekseriyetle halsizlik ve günlük aktivite sırasında kas güçsüzlüğüdür. Böbrek taşı da ihmal edildiği durumlarda kronik böbrek yetmezliğine yer hazırlayabilen rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkmaktadır. Böbrek taşı belirtileri fark edildiğinde vakit geçirmeden uzman bir ürolog muayenesinden geçmek kronik böbrek rahatsızlığından korunmak ismine da değer arz etmektedir.