TÜSİAD, ‘İşim Gücüm Geleceğim’ ile 10 bin kişiye eğitim verecek

TÜSİAD Lideri Simone Kaslowski, “İşim Gücüm Geleceğim” projesinin ayrıntılarının açıklandığı çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin süratli gelişimi ve değişen iş modelleri nedeniyle yeni kuşak dijital maharet ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı muhtaçlığının istihdam siyasetleri açısından öncelikle kıymetlendirilmesi gerektiğini tabir etti.

Kaslowski, şunları kaydetti: “Gerek dijital dönüşümün getirdiği paradigma değişimi gerekse şu an içinde bulunduğumuz COVID-19 süreci dijital dönüşüme salt teknoloji perspektifinden değil, iş yapış biçimlerinin, işlerin ve istihdamın dönüşümü perspektifinden de bakmamız gerekliliğini pekiştirmiştir. TÜSİAD olarak istihdamın yine nasıl şekilleneceğini anlamak için iki mevzuya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. Birincisi, mevcut çalışanların bu dönüşüme ahengi, oburu ise yeni kuşağın bu devrin gerektirdiği, muhtaçlık duyduğu yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılmasıdır. Yaptığımız rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut iş gücünün gerekse yeni kuşağın dönüşümünün ehemmiyetinin altını çiziyoruz.

İşim Gücüm Geleceğim projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak iş gücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin iş ortamına ve dijital çağın mesleklerine hazırlıklı olma hedefiyle öğrenciler ve genç profesyoneller için bir online eğitim platformunu hayata geçiriyoruz. Bu platformun, iş dünyasının muhtaçlık duyduğu dijital marifetlerle donatılmış nitelikli insan kaynağını artırmasını ve bu kaynağın istihdam imkanlarıyla buluşmasına yardımcı olmasını hedefliyoruz.”

Birinci yılda 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor

TÜSİAD İdare Konseyi Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Lideri Serkan Sevim de Türkiye’nin dinamik nüfusunun birçok alanda olduğu üzere teknoloji ve inovasyon alanında da değerli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekerek, “Küresel ölçekte dijital teknoloji eserleri ve ticaretinde de esaslı dönüşümler yaşanıyor. Dijitalleşme ile Türk iş dünyası olarak bizim de küresel rekabet, sürdürülebilirlik ve inovasyon için teknolojinin itici gücünden çok daha fazla yararlanmamız lazım. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma bedeli yüksek maharetler kazandırarak onlara yenilikçi meslek ve gelişim imkanları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim projesi ile de bu gayeyle değerli bir adım atıyoruz.” diye konuştu.

TÜSİAD Bilgi ve İrtibat Teknolojileri Çalışma Kümesi Lideri Burak Aydın ise sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek emeliyle 21. yüzyıl dijital maharet ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli insan kaynağının her geçen gün ehemmiyetini artırdığını belirterek, “TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim projesi ile yeni kuşak teknolojiler odağında öğrencilerin ve genç profesyonellerin fiyatsız online eğitim platformu aracılığı ile dijital yetkinliklerinin ve hünerlerinin geliştirilmesini ve yüksek talep gören kaynak havuzuna eklemeyi hedefliyoruz. Böylece istihdam imkanları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” sözlerini kullandı.

İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrim içi eğitimlerden fiyatsız olarak faydalanmalarına imkan sağlıyor. Platformda; bilgi bilimi, yazılım geliştirme, data tahlili ve görselleştirme, bulut tahlilleri, taşınabilir uygulama geliştirme, yapay zeka ve siber güvenlik olmak üzere 7 eğitim programı bulunuyor.

İşim Gücüm Geleceğim’in birinci yılında 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor.