Resmi Gazete’de bugün (26.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (25.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5745) –– İthalat …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (24.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan Emekçilere, 2022 …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (23.06.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7411 Sıhhatle İlgili Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (22.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyon Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı …

Posted On