Resmi Gazete’de bugün (18.05.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Birtakım Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması …

Posted On