Son dakika: İcra, iflas ve konkordatoya yeni sistem!

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak üzerinde çalışmalar tamamlanma evresine geldi. İcra, iflas ve konkordatoya ait yasal uygulamalarla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra TBMM’ye sunulması planlanıyor. Taslağa nazaran bir bütün olarak satılması halinde daha yüksek gelir sağlayacak şirketler ayrılmayacak, birlikte satışı yapılacak. İflas yönetim memurlarının eğitim almaları mecburî hale gelirken, bir iflas memurunun eşzamanlı olarak en çok 5 evraka bakmasına müsaade verilecek. Uygun görülmesi halinde borçluyu zorlayacak mukavelelerin feshi yapılacak, borçlu şirket sahibinin yetkileri kısıtlanacak. İşte taslak çalışmasının öne çıkan unsurları:

DÜZENLEMEDE YER ALAN BİRTAKIM HUSUSLAR

TOPLU SATIŞ

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine nazaran; Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan şirketler ayrılmayacak. Bu cins işletmeler bir bütün olarak satılacak. Satışlarda işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı göz önünde bulundurulacak. Fakat, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse, mal ve haklar farklı ayrı satılabilecek.

KALİTELİ İCRACI

Taslağa nazaran, iflas yönetim memurları, uzmanlık bölge heyetleri tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları listesinden seçilecek. Bu biçimde seçilen iflas yönetim memurlarından birinin yeminli mali müşavir yahut özgür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zarurî hale getirilecek. Bu bireyler, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamak zorunda olacak.

BELGE SONU

Bir iflas yönetim memuru, eşzamanlı olarak beşten fazla belgede misyon alamayacak. İflas yönetim memurlarının nitelikleri, kontrolü, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ayrıyeten belirlenecek. Buna ait kararlar, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

SÖZLEŞEMLERE FESİH HAKKI

Konkordatonun muvaffakiyete ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için gerekli olan kontratların devamına imkan sağlanacak. Lakin, borçlu için çok külfet getiren mukavelelerin ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin müsaadesiyle borçlu lehine olarak feshedilebilmesine imkân tanınacak.

REHİNLİ MAL

Konkordato sürecinde, borçluya ilişkin rehinli malın, değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise satışına müsaade verilmesi mümkün olacak. Böylelikle rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınması sağlanacak.

BORÇLU NELER YAPAMAYACAK?

Ayrıyeten, borçlu olan şirket sahipleri, mahkemenin müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, ivazsız tasarruflarda bulunamayacak, işletmeye ilişkin hiçbir taşınmazı devredemeyecek. Yapılan süreçler geçersiz sayılacak. Mahkeme bu süreçler hakkında karar vermeden evvel komiserin görüşü ile alacaklılar şurasının muvafakatini almak zorunda olacak.