Memur-Sen’den skandal bildiriye sert tepki

İşte Memur-Sen’den yapılan o açıklama;

Türkiye’nin hükümran ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin buyruğunda, milletin iradesine, medeniyet ve inanç kıymetlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir zevat, bu gece kendini açık etti.

Etkin vazifede oldukları devirde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde “deniz kuvvetleri emeklisi” gerçekte ise tutumları itibariyle “amiral eskisi” 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö mutabakatına dair cümleler üzerinden “fikir beyanı” sığınmasına da fırsat verecek ama temelinde darbe heveslerini ortaya koyan “muhtıra çağrışımlı” bir açıklama yaptı.

Vesayet periyodunun tetikçisi, ulusal irade asıllı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh; çeşitli irtibat kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet çabalarını beyan etmişlerdir.

FETÖ ayarlı açıklamanın satır ortalarına gizlenmiş heves ve amaçları, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin, bu cinsten amaçları, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kere daha hatırlatıyoruz.

Bu açıklama göstermektedir ki; emekli de olsa birtakım darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı ulusal odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir.

Tekrar bu açıklama, Silahlı Kuvvetler bünyesinden ihanet ve vesayet mankurtlarını temizleme iradesinin gerekliliğini, doğruluğunu ve isabetli sonuçlarını da teyit etmiştir. Bu açıklamanın amiral eskileri tarafından yapılmış olması; vesayet virüsünün, darbe mikrobunun, ulusal irade terslerinin Silahlı Kuvvetlerde barındırılmadığını, milletin ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığını tescil mahiyetindedir.

Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin kelamda ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; tüzel açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir.

Ülkenin bekasını, devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şeyin geçmişte 10 yılda bir yapılan darbeler olduğu, bu darbelerle bu ülkenin bütün kayaklarının sömürüldüğü, emperyalizmin operasyon alanı haline getirildiğini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Türkiye’nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı; millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük ve en haşmetli örneği 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye’nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek kazımış, söküp atmıştır.

Biz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yayanlar, yaptıran ve yazdıranların da farkındayız. Bu istikametiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 darbe tetikçisi, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yanlışsız buluyoruz. Bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuksal süreç üretmesini de bekliyoruz.

Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değrelerini maksat gösteren. Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir.

Bu kapsamda, birinci adım olarak “emekli amiral” tarifine sığınma imkanları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kar ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.

Vesayet muhipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için yalnızca bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Memur-Sen olarak şehitlerimize verdiğimiz kelamın, millet iradesinin yanında, ahdimizin gerisinde; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız.