Kocaer Çelik’te üst düzey atama

Kocaer Çelik, idare takımını yenileyerek güçlendirmeye devam ediyor. Son yapılan atama ile Zümrüt Can Ambarcı, Strateji ve Yatırımcı İlişkileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

İstanbul Üniversitesi’nde iktisat lisans ve sermaye piyasalari ve borsa yüksek lisans eğitimin akabinde New York Üniversitesi’nde kurumsal finans ve değerleme eğitimi alan Zümrüt Can Ambarcı, mesleğine Yapı Kredi Bankası Yatırım Bankacılığı kısmında pay senedi analisti olarak başladı. 25 yılı aşan mesleğinde Yapı Kredi Yatırım, Cet Yatırım, Alternatif Yatırım ve TSKB-Yatırım Finansman üzere kurumlarda pay senedi araştırma ve milletlerarası pay senedi satış kısımları başta olmak üzere farklı alanlarda idare kademelerinde vazife yapan Sayın Ambarcı, büyük halka arzlarda ve kurumsal satış süreçlerinde yer alarak, yerli ve yabancı fonlara Türkiye piyasaları ve iktisadı hakkında Türkiye’de ve yurtdışında araştırma hizmeti verdi.

Kocaer Grubu’na katılmadan evvel İslam Kalkınma Bankası’nın Derecelendirme şirketi IIRA Rating Agency’de Milletlerarası Alakalar ve Derecelendirme’den sorumlu Yönetici ve Türkiye Ülke Yöneticisi olarak vazife yapan Sayın Ambarcı, birebir vakitte Özyeğin Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde finans, şirket değerleme ve finansal modelleme dersleri veriyor.