DEVA Partisi’nden esnafa destek için 12 öneri: Kira desteği büyük illerde 2.500 TL’ye çıkarılmalı; ücretsiz izin yardımı asgari ücret kadar olmalı

DEVA Partisi Sektörel Siyasetler Lideri Birol Aydemir, işyerini kapatan esnaf sayısının 119 bin 315’i bulduğunu belirterek, “2020’de kapanan toplam işletme sayısı 40.183’e ulaştı. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında toplam 7.328 şirket daha kapanmış ve pandemiden itibaren kapanan şirket sayısı toplam 47.511 olmuştur. Pandemi başladığından beri bu yılın ocak ve şubat aylarında 19.727 olmak üzere iş yerini kapatan esnaf sayısı 119.315 oldu. Pandemi ile birlikte icra ve iflas evraklarında yaklaşık 1.6 milyon artış yaşandı” dedi.

Birol Aydemir, DEVA Partisi’nin esnafın desteklenmesi için önerdiği tahlilleri paylaştı:

“1. Hemen nakit ve kredi dayanağı kapsamı, müddeti ve ölçüsü genişletilmelidir. Esnafımıza DEVA olmak için, ayda taban fiyat kadar takviye sağlanmalı ve bu takviye asgarî 9 ila 12 ay ortasında sürdürülmelidir.

2. Kısa çalışma ödeneği kuralları esnetilmeli ve devam ettirilmelidir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma müddeti pandemi mühleti de göz önüne alınarak en az yüzde 50 artırılmalı ve 6, 8, 10 aylık yararlanma müddetleri 9, 12 ve 15 aya çıkarılarak devam ettirilmelidir.

3. SGK prim ödemeleri, vergi borçları, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri ivedilikle faizsiz olarak pandemi bitene kadar ertelenmelidir.

Kredi borçları en az 18 ay faizsiz ertelenmeli

4. Kira takviyesinin kapsamı genişletilmeli, kirası bahsedilen hudutları aşan esnafımıza da dayanak olunmalı, takviyenin uygulandığı iş kolları çeşitlendirilmelidir. Mevcut kiranın yüzde 50’sini geçmemek üzere, büyükşehirlerde 2.500 Türk Lirası ve başka vilayetlerde ise 1.500 Türk Lirası kira dayanağı 9-12 ay boyunca sağlanmalıdır. Gerçek yolda vergilendirilen esnaflar da bu dayanaktan faydalanmalıdır.

5. Kira takviyesi kapsamında kira stopajı da bu mühlet boyunca esnaftan alınmamalıdır.

6. Bankalardan kredi çeken vatandaşlarımızın kredi borçları ile başka kamu borçları da faizsiz olarak en az 18 ay müddetle ertelenmelidir.

İşletmelere 3 yıl vade ile rehabilitasyon dayanakları

7. Çarkların yine dönmesi için işletmelere rehabilitasyon dayanakları, kredileri çok düşük faiz ve bir yılı geri ödemesiz olmak üzere en az 3 yıl vade ile verilmelidir.

8. Ciro takviye koşulu olan yüzde 50 ciro kaybı koşulu yüzde 25’e indirilmelidir ve ciro kaybının en az yüzde 20’si düzeyinde dayanak sağlanmalıdır. Bu dayanaktan düğün salonları, sinema işletmecileri, oyun salonları, hamamlar-kaplıcalar, AVM işletmeleri, cümbüş kesimi vb. alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz de faydalandırılmalıdır.

Fiyatsız müsaade yardımı minimum fiyat kadar olmalı

9. Fiyatsız müsaadeye çıkartılan vatandaşlarımızın sabit masraflarını karşılamaları, en azından askıda ekmek beklemeyecek derecede bir gelire sahip olmaları için yardımın minimum fiyat kadar olması sağlanmalıdır. Bu dayanak tüm pandemi süreci boyunca yapılmalıdır.

10. Kısıtlamaların sürdüğü ve işyerlerinin yasaklarda hafifleme olmasına karşın tam faaliyete geçemediği bu süreçte, vergi ve prim yapılandırmaların bozulmaması için en az altı ay vadeli faizsiz erteleme gerekmektedir. Pandemi bitene kadar da faizsiz erteleme sürdürülmelidir.

Fiyatları düşürmek için cezaya değil, takviyeye muhtaçlık var

11. Vatandaşımızın ve esnafımızın kederleri dinlenmelidir. Ceza uygulamaları ile iktisadın düzeltilemeyeceği anlaşılmalıdır. Yükselen masraflar münasebetiyle üretici-satıcı cezalandırılmamalıdır. Tam tersine, üretici-satıcı, fiyatları düşürmelerine imkan sağlayacak dayanaklarla donatılmalıdır.

12. Valilik uyumunda kamu-özel dal temsilcileri, belediyeler, oda, birlik ve meslek örgütleri bir ortaya getirilmeli, kriz masaları oluşturulmalı, acil aksiyon planları hazırlanmalı ve istişare ile hareket edilmelidir.”