Bazı madenlerde devlet hakkı payı artırıldı

Maden Kanunu kapsamında kimi madenler için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.

Bahse ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Maden Kanunu’nun 2’nci hususu kapsamında yer alan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü küme madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Daha evvel devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4’üncü küme madenler ile 5’inci küme madenler için de bu oran yüzde 25 artırımlı olacak.

Bu kümede; İnşaat ile yol üretiminde kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.
Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik
endüstrilerinde kullanılan ve öteki kümelerde yer almayan kayaçlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt üzere kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.
Mermer, traverten, granit, andezit, bazalt üzere blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif
hedefle kullanılan doğal taşlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt üzere kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar ile deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) Hidrojo sülfür üzere maden ve eriyikler yer alıyor.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan başka Cumhurbaşkanı Kararı’na nazaran, Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan kimi alanların Petro Küresel Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ait kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ilgili unsuru uyarınca kelam konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak meblağ, sabit yatırım meblağının binde biri olarak belirlendi.